Contact informatie

Helaas moeten we u op deze pagina mededelen dat dokter Kunst is overleden op 6 oktober 2021. Het is dus niet meer mogelijk om een afspraak te maken. 

De nalatenschap van dokter Kunst, de AV-therapie blijft wel bewaard, onder andere op deze website, waar alle informatie te vinden is. 

Er zijn artsen die de therapie kunnen uitvoeren. Belt u nummer 0657111739 om contact te leggen met een van deze artsen.