Contact informatie

Helaas moeten we u op deze pagina mededelen dat dokter Kunst is overleden op 6 oktober 2021. Het is dus niet meer mogelijk om een afspraak te maken. 

De nalatenschap van dokter Kunst, de AV-therapie blijft wel bewaard, onder andere op deze website, waar alle informatie te vinden is. 

Er zijn artsen die de therapie kunnen uitvoeren. In overleg met hen zullen wij hun contact informatie op later tijdstip hier delen.