Skip to main content

Contact informatie

Helaas moeten we u op deze pagina mededelen dat dokter Kunst is overleden op 6 oktober 2021. Het is dus niet meer mogelijk om een afspraak te maken. 

De nalatenschap van dokter Kunst, de AV-therapie blijft wel bewaard, onder andere op deze website, waar alle informatie te vinden is. 

Er zijn artsen die de therapie kunnen uitvoeren. 

M.L. van Wetten, Arts. Website: https://kimvanwetten.nl

B.R. de Klyn, Arts, Website: https://cvhg.nl

 

Copyright © 2024 Art of Medicure. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring en de Privacy policy.