• MG
 • MG
 • MG
 • MG
 • MG
 • MG
 • MG
 • MG
 • MG
 • MG
 • IMG
 • MG
 • MG
 • flowers

Wat u zelf kunt doen in de coronacrisis.

CORONACRISIS

Wat je er van kan leren ter betere zelfbescherming

door L. Kunst

De Overheid -en daardoor de bevolking- smacht naar een vaccin  tegen het COVID-19 virus. Als we dat hebben, dan kan alles weer normaal worden wordt ons beloofd maar -zo wordt er bij gezegd- het kan nog wel lang duren voordat we dit hebben. Hoe lang, dat zeggen de autoriteiten niet en daarmee wordt tegelijkertijd hoop en vrees uitgesproken. Stel dat de wetenschap het juiste vaccin heeft, zullen er dan meteen ook geen doden meer vallen en zal de economie zich dan ook weer spoedig herstellen? Zoals vóór de crisis? Natuurlijk niet! Het grootschalig gebruik van een nieuw vaccin tegen Covid-19 kan misschien nog jaren duren want de veiligheid vereist langdurig testen. Veel meer is daarover op dit moment niet te zeggen, behalve het hier nu volgende. 

Er is geen geneesmiddel tegen dit virus maar -zo zegt de regering- we kunnen onszelf beschermen door de overheidsadviezen te volgen, al zal  het handhaven van bijvoorbeeld alleen al “de anderhalf meter afstand” steeds moeilijker worden. Een tweede golf corona-patiënten is ook niet denkbeeldig, echter: In het 3300 inwoners tellende Italiaanse dorpje VO’, waar de eerste Corona-dode in Italië viel, bleek ongeveer één derde van de inwoners virusdrager te zijn zonder ziek te zijn of te worden. Deze virusdragers konden wél anderen besmetten en ziek maken. Hoe kan dat? De onderzoekers gingen er aanvankelijk van uit dat de werking van het immuunsysteem bij die 34% van de inwoners afwijkt van de norm op basis van een afwijkend DNA en heeft dit meteen onderzocht. Maar aan het onderzochte DNA was niets bijzonders te vinden, wat trouwens ook niet erg voor de hand lag. We weten immers al heel lang dat de effectiviteit van ons immuunsysteem tegen infecties samenhangt met de kwaliteit van onze voedingsstatus. Hoewel we ons ‘normaal gezond’ denken te voelen kan er toch sprake zijn van onvoldoende gezondheidsreserve. Ik denk aan te weinig vitaminen, mineralen en andere essentiële nutriënten. Daar hebben we de voedingswetenschap voor, maar daar hoor ik van regeringszijde niets over tijdens deze pandemie. Evenmin iets over een simpel onderzoek in dat unieke dorp naar de essentiële stoffen die het al dan niet ziek worden door COVID-19 wellicht zomaar had kunnen verklaren. Is dit zomaar een wilde veronderstelling? Een ‘een slag in de lucht?’ We laten de wetenschap aan het woord.

 

De tekst hieronder is grotendeels gebaseerd op een gezaghebbende publicatie omtrent de individuele risicobeheersstrategie voor de COVID-19-pandemie.Clinical Immunology Orlando 7 april 2020. PMC7139252

Selenium

Wetenschappers van de research Universiteit in Surrey (VK), o.l.v. Professor Margaret Rayman hebben op grond van hun onderzoek in de American Journal of Clinical Nutrition gepubliceerd dat er een sterk verband is tussen het seleniumgehalte in de voeding en het verloop van een COVID-19 ziekte. In de stad Enshi in de provincie Hubei met het hoogste seleniumgehalte in de voeding (en dus in de bodem) bleek de kans op genezing van de COVID-19 infectie 3x zo groot als in de rest van China en omgekeerd bleken in de provincie Heilongjang -waar het seleniumgehalte in het voedsel ongeveer het laagste ter wereld is (!)- overleden 5x zoveel mensen aan het virus ten opzichte van het gemiddelde overlijdensrisico buiten de provincie Hubei. Dus hoe lager het seleniumgehalte in de voeding is, des te groter is de kans op een fatale afloop van een COVID-19 infectie.

 

Dat het seleniumgehalte in de voeding heel belangrijk is voor het goed functioneren van ons immuunsysteem is al heel lang bekend, maar heeft nog steeds weinig aandacht. Eén van de belangrijkste figuren in de seleniumwetenschap was Prof. Dr. Gerhard N. Schrauzer (2014†).  Hij toonde aan dat er in 27 onderzochte landen een omgekeerd verband was tussen sterfte aan kanker en de hoeveelheid selenium in het nationale/regionale dieet. Daarbij bleek volgens Schrauzer dat het seleniumgehalte in de Nederlandse bodem bij de laagste gehaltes ter wereld hoorde. Hij schatte het optimale niveau van seleniumsuppletie bij mensen met het oog op het verminderen van het kankerrisico op 200-300 microgram per dag*. De beste preventieresultaten  werden bereikt met supplementen die een hoog gehalte seleniumgist bevatten, zo blijkt uit studies. Naast een kankerbeschermende functie noemde Dr. Schrauzer o.a. de bescherming tegen schadelijke virussen als belangrijke biologische functie van seleniumgist (uitgebreide literatuur te vinden  op internet). 

Zink

Dit metaal is ook een essentiële micronutriënt wegens cruciale bijdragen aan de meeste enzymfuncties en aan de DNA transcriptieregels in het menselijk lichaam. Zink is essentieel voor de normale werking en ontwikkeling van cellen die de niet-specifieke immuniteit reguleren, waaronder ‘natural killer-cellen’ en neutrofielen.

Verontrustend is daarom dat zinktekort bij mensen heel vaak voorkomt. Dit hangt samen met de huidige welvaartsstijl. Een tekort aan zink schaadt de antivirale immuniteit: Een meta-analyse van onderzoeken naar orale zinksuppletie bij verkoudheidsinfecties suggereerde een verkorting van de ziektesymptomen. Zinksuppletie bleek nuttig bij infectie met het hepatitis C-virus en heeft ook in dat onderzoek aangetoond dat zink antivirale effecten heeft; het verbetert de immuunreacties en onderdrukt de vermenigvuldiging van het virus. Daarom is aannemelijk dat de consumptie van maximaal 50 mg zink per dag een beschermende rol kan spelen tegen de COVID-19-pandemie door de weerstand van de gastheer tegen virale infectie te verbeteren*. [Razzaque, M.S. COVID-19 Pandemic: Can Maintaining Optimal Zinc Balance Enhance Host Resistance]. 

 

Vitamine D3

Verschillende meta-analyses en systematische reviews ondersteunen de beschermende rol van vitamine D-suppletie ter preventie van acute luchtweginfecties. De effectieve suppletie moet beginnen vóórdat de luchtweginfectie begint. Er is echter geen duidelijkheid over de onderliggende mechanismen van een vitamine D-tekort en de ontwikkeling van virale ziekten. Maar er zijn veel publicaties te vinden in de bovengenoemde literatuur omtrent de diverse interacties tussen vitamine D3 en virale (luchtweg) infecties. Het voert te ver deze studies in dit verband op te sommen, mede doordat vitamine D3 in dit opzicht al lang een onomstreden relatie heeft met virusziekten.  Vitamine D3-tekort komt wereldwijd voor, vooral bij de ouderen. En -let wel-meer dan de helft van de opgenomen ouderen en verpleeghuisbewoners in de VS bleek een vitamine D3-tekort te hebben. Deze hoge prevalentie draagt ​​waarschijnlijk bij aan de eerste uitbraak van COVID-19 tijdens de winter en het hoge sterftecijfer bij oudere volwassenen. De natuurlijke bron van vitamine D is afkomstig van blootstelling aan zonlicht en sommige voedingsmiddelen bevatten een bepaalde hoeveelheid vitamine D, waaronder de verrijkte granen en melk. Echter, voor mensen die risico lopen op COVID-19 moet het doel zijn om de concentraties van vitamine D3 te verhogen tot boven 100–150 nmol per liter bloed. Dit is mogelijk door dagelijks 10.000 IE vitamine D3 in te nemen gedurende enkele weken. Daarmee kan de vitamine D3-concentratie snel worden verhoogd, gevolgd door een onderhoudsinname van 5000 IE per dag. Controle van de bloedspiegel op vitamine D3 vóór en tijdens het gebruik van D3 is aangewezen*.

 

Vitamine C

Het advies om extra vitamine C als voedingssupplement ter preventie van COVID-19 ziekte te gebruiken is minder dringend dan de bovengenoemde drie middelen. Op basis van 31 verschillende studies is gebleken dat  regelmatige suppletie van vitamine C in hoge doses (enkele grammen per dag) onschadelijk is en zeker wel enig effect heeft tegen verkoudheidsvirussen, hoewel hierover diverse meningen zijn. De eindconclusie van de wetenschap is echter: Suppletie met vitamine C is een verstandige optie om de immuunreacties te ondersteunen bij mensen met een risico op COVID-19 besmetting en een tekort aan micronutriënten.

Helaas doet onze overheid tot nog toe geen onderzoek naar de mogelijkheid om het afweersysteem van Nederlanders te versterken door uitgekiende voeding en specifieke voedingssupplementen aan te bevelen tijdens deze pandemie; althans daar hoor je niets over. Dat komt doordat bij de behandeling of preventie van veel ziekten de medische autoriteiten -en dientengevolge het grote publiek- vaak te eenzijdig denken aan het bestrijden van ziekte, of zoals in dit geval aan een vaccin. Maar dat laatste is er nu eenmaal nog niet en we weten echt niet hoe veel jaar dat nog duurt. Ondertussen wordt de basis van gezondheid en dus van de gezondheidszorg -het versterken van ons immuunsysteem- ondergewaardeerd in de traditionele medische praktijk en vervolgens door de massa over het hoofd gezien. Dit terwijl we met een afdoend gebruik van voedingssupplementen misschien spoedig zonder veel sterfgevallen een afdoende groepsimmuniteit kunnen bereiken.

Wie dat in de publiciteit naar voren brengt loopt de kans het verwijt te krijgen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat leefwijze en voedingssupplementen enige zin hebben bij de preventie van de Corona pandemie; het mondkapjes verhaal! 

Ik heb willen laten zien dat dit in elk geval niet waar is. Er zijn juist wetenschappelijke argumenten dat de onderlinge verschillen wat betreft het verloop van een Covid-19 besmetting tussen mensen berusten op een verschil in afweerkracht van het immuunsysteem en dat het juist daarom héél voor de hand liggend is om maatregelen te nemen die ons immuunsysteem versterken. Dat is in de eerste plaats gezonde voeding gebruiken -zo natuurlijk mogelijk geproduceerd- en ten tweede deze voeding nu aan te vullen met de hierboven genoemde voedingssupplementen in de juiste dosering. Mijn tekst  wordt voor de social media liefhebber onderbouwd met een youtube video van David Prins, deskundig Belgisch  longarts, https://youtu.be/zm2XKptxwvQ die meteen ook van alle kant in de hoek werd gezet; volledig ten onrechte. 

Het gedrag van de autoriteiten -medici en politici- en van het publiek in ons land krijgt bij gebrek aan kennis en uit angst steeds meer de trekken van een totalitair bewind en dát precies in de meimaand waarin we er aan worden herinnerd waar dat toe kan leiden! Er gaan zelfs stemmen op om de eerstvolgende verkiezingen maar niet door te laten gaan!

 

*controle op selenium, zink en vit D3 vóór aanvang en tijdens substitutie is mogelijk bij laboratorium Pro Health in Weert of bij het World Health Lab (WHL) te Bunnik.

 

L. Kunst, arts - Beltrum

BIG 09022302801

 

Wetenschappelijke publicatie door L. Kunst, Arts en collega's over Q-koorts vermoeidheidsyndroom

Dr. Kunst heeft samen met dr. Bertil De Klyn en Gijs Jansen van laboratorium Agora recent een peer reviewed artikel geplaatst op de internationale internet publicatie site: Journal of Medical Microbiology & Diagnosis. 

Het artikel gaat in op de zogenaamde Cell Wall Deficient Bacteria en de aantoonbare relatie daarvan met Q-koorts. Hieronder een samenvatting van de inhoud van de publicatie.

Abstract

Sinds 2007 wordt Nederland geconfronteerd met serieus gezondheidsproblemen na de epidemische uitbraak van Q-Koorts in Brabant. Hoewel de Q-koorts zelf gekoppeld is aan de bacterie Coxiella burnetii, is er op dit moment geen consensus van de experts over de hoofdoorzaak van de manifestatie bij patiënten van het Q-koorts vermoeidheidssyndroom (QVS). Onderzoekers zoeken al jaren naar de oorzaak van QVS. In Nederland hebben de resultaten van bloed-tests (qPCR en serologie) geleid tot de conclusie dat er géén aantoonbare C. Burnetii aanwezig is bij patiënten lijdend aan het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Een anderen studie toont aan dat als testdieren besmet worden met de bacteriële restanten genomen uit QVS patiënten geen infectie met Q-koorts oplopen. De conclusie daar uit is dat er geen levensvatbare bacteriën aanwezig zijn en dat de klinische conditie toegewezen zou moeten worden aan een Immuno modulator complex (IMC).

De QVS patiënten in onderliggende studie zijn eerdere gediagnostiseerd geweest met Q-koorts.  Gebruik makend van fluorescentie, in situ Hybridisatie technologie, hebben de auteurs ontdekt dat QVS significant gecorreleerd is met de aanwezigheid van aanzienlijk grote celvarianten (LCV) van C. burnetii. Andere studies hebben laten zien dat de host cellen voor deze LCV's de macrofagen zijn, het deel van het immuunsysteem bedoeld om pathogenen op te nemen en te vernietigen. De celwand van een LCV heeft een gelimiteerde hoeveelheid peptidoclycan en is, in feite, een cell wall deficiënte bacterie (CWDB). Deze CWDB opgeslagen in de macrophagen kan zich binnen de lysosoom vermenigvuldigen, en uiteindelijk gegeven de juiste condities terug gaan naar de classieke bacteriële vorm. 

Dit artikel laat zien dat de geautomatiseerde fluorescentie in situ Hybridisatie technologie gebruikt kan worden als een methode om de aanwezigheid te laten zien van bacterieel DNA van de levensvatbare L-vorm bacteriën in witte bloedcellen van patiënten die lijden aan het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. 

 

Het artikel is in het Engels en is genaamd: "The Presence of Intracellular Coxiellae burnetii as Polymorphic Cell Wall Deficient Bacteria in the Blood of Patients with Q-Fever Fatigue Syndrome Determined Using FISH Technology". Door op de naam van het artikel te klikken wordt u naar de website doorgeleid. 

Recent, eind 2019, heeft nog een artikel in de Volkskrant gedaan over deze vorm van overleven van bacteriën, waarbij onderzoek op TU-Delft en in Leiden de bevindingen van eerder onderzoek bevestigd dat dit fenomeen optreedt en zichtbaar te maken is. 

Klik hier om door te gaan naar het artikel in de krant.

Ook in het reformatorisch dagblad is op 29-10-2019 een artikel verschenen met de titel Bacterie zonder jasje verborgen ziekmaker.

Er blijven nu publicaties opduiken, 27-09-2019 een publicatie in de Volkskrant over de link die er mogelijk is tussen bacteriën in de mond en Alzheimer.. Zo wordt er steeds meer verband zichtbaar in het ontstaan van Alzheimer  Een heel belangrijke zaak, immers als we dit zouden kunnen voorkomen dat scheelt dit enorm veel zorg. 

Een erkende Americaanse wetenschapper in het gebied van onderzoek naar Cell Wall Deficient Bacteria, Professor Gerald Domingue, heeft een reactie op het werk van dr. Kunst geschreven. [hier (engels)].  U kunt meer lezen over Professor Domingue, op deze wikipedia pagina

Oude medicijnen herontdekt

Een interessante uitzending van Brandpunt, zijdelings gelieerd aan het onderwerp hier op deze website. Er zijn vele mensen die zich in proberen te zetten voor het verlichten van de problemen van de patiënt. En vaak betekent dat tegen de klippen op werken van instanties, die een relatief simpele herontdekking van een medicijn, ongelooflijk moeilijk maken. 

De vraag blijft: "Waarom maakt men dit zo moeilijk?", "Wat drijft het CIBG om hier zoveel tegenwerking te geven?", het antwoord op die vragen blijft helaas in het niets hangen, daar lijkt geen goede motivatie aan ten grondslag te leggen. 

oude medicijnen herontdekt

Hier kunt u deze uitzending bekijken.