Skip to main content

Uitleg over de autovaccinatie procedure.

Er is een video gemaakt die de procedure in beeld brengt hoe het autovaccin gemaakt wordt uit bloed van de patiënt. Wij dringen erop aan dat de procedure uitgevoerd wordt door een arts en dat deze onder de normale hygiënische omstandigheden wordt uitgevoerd. 

De hoeveelheid autovaccin bepaalt ook de sterkte. Het verdient aanbeveling om op basis van uw inzicht als arts, met een lagere dosering te beginnen. 

Omtrent de te gebruiken hoeveelheden bloed,  water voor injectie en de 10 % steriele  zoutoplossing het volgende:

Bij de eerste injectie zijn de hoeveelheden en verhoudingen: 2.0 bloed + 2 ml steriel water + 0.2 ml NaCl 10% steriel. Voor de hogere doseringen staat vast:

Dat de volume verhouding tussen water en 10% NaCl oplossing  altijd 1 : 0.1 moet zijn. Dit is nodig om te allen tijde een fysiologische oplossing (0.9% NaCl) als eindproduct te verkrijgen.

 

Bij de samenvoeging van bloed en water, waar de autovaccinbereiding mee begint, zijn de volumina van water en bloed gelijk: 2.0 bloed + 2 ml steriel water maar bij latere injecties kan het watervolume kan ook groter zijn,  bijvoorbeeld 2 ml bloed met 3 ml water om de beginverergeringen wat af te zwakken. De werking kan ook versterkt worden door 3 ml bloed te combineren met 3 ml water.

 

Lichte beginverergeringen na een injectie zijn voorbijgaand, normaal en zelfs gewenst. Zolang die optreden moeten de doseringen niet worden opgevoerd, want overdoseringen zijn mogelijk. Dat komt door teveel bloed in het autovaccin, ook al is de verhouding van de bestanddelen goed. Overdosering blijkt uit langdurig verergeren van de klachten. De behandeling moet dan tijdelijk gestaakt worden en na een pauze met lagere doseringen van vooraf beginnen.  De arts bepaalt de te gebruiken volumina aan de hand van de reacties van de patiënt. Bij overgevoelige mensen kan een allergische reactie optreden. In die gevallen beginnen met een proefinjectie van 0.5 -1 ml bloed in de bovengenoemde staande verhouding beginnen.

Klik hier voor de pagina met de video instructie.

Copyright © 2024 Art of Medicure. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring en de Privacy policy.