Autovaccintherapie, samenvatting en literatuur

Op deze site vertellen een aantal patiënten hun ervaringen met tekst en videobeelden waaruit blijkt dat met autovaccintherapie positieve- tot zelfs spectaculaire resultaten werden bereikt bij zeer uiteenlopende “ziekten” waar de reguliere zorg geen goed antwoord op heeft. Hieronder een volledige- maar zo beknopt mogelijke- uiteenzetting. Een uitgebreide literatuurlijst toont aan dat deze therapie die in Nederland nog nieuw en dus nog niet “gevestigd” is wel degelijk stevig verankerd is in de wetenschap.

Lees meer

Bij welke ziekten is van autovaccinbehandeling resultaat te verwachten

Bij welke ziekten is van autovaccinbehandeling resultaat te verwachten en bij welke ziekten niet ?

Het is bij meer ziekten mogeijk dan u zou verwachten. 

Voor iemand die precies weet hoe autovaccinbehandeling werkt is het antwoord niet moeilijk, maar daar gaan we nu niet van uit. We beginnen daarom met een opsomming van ziekten die er niet voor in aanmerking komen.

Autovaccinbehandeling (in het vervolg A.V.) is een lange-termijnbehandeling. Ziekten die naar verwachting binnen een jaar dodelijk kunnen zijn komen er daarom niet voor in aanmerking. Ook wordt niet aanbevolen A.V. te ondergaan bij erfelijke ziekten die vroeg of laat aan het licht zijn gekomen, bij ziekten door chemische stoffen (voorbeeld: zware metalen), bij stapelingsziekten (hemochromatose), bij ziekten door schimmels, parasieten en wormen, bij ziekten door tekorten aan voedingsstoffen, mineralen en vitaminen, bij ongecompliceerde hartritmestoornissen, bij sommige andere hartziekten en bij hormonale ziekten. In twijfelgevallen kan een consult daarover altijd duidelijkheid brengen. De bovenstaande opsomming is namelijk niet volledig en kan dat ook niet zijn. Tenslotte: geen A.V. tijdens acute infectieziekten.

Echter, als echter een ontsteking eenmaal is genezen, dan heeft het juist wél zin om autovaccinbehandeling te ondergaan.

Lees meer

Veiligheid van het autovaccin

Het bloed dat uiteindelijk verandert in autovaccin wordt in kleine hoeveelheden en verdeeld over 12 verschillende buisjes afgenomen, samen met twee controlebuisjes voor laboratoriumonderzoek die op dezelfde wijze worden behandeld. Alle buisjes worden direct bij de afname voorzien van een label met de noodzakelijke patiëntgegevens om verwisseling van bloedpreparaten te voorkomen. Het uiteindelijke autovaccin is eigenlijk niets anders dan bloed dat wekenlang op lichaamstemperatuur bewaard is onder steriele omstandigheden en in constante beweging gehouden. Dit betekent een langdurig afbraakproces van alle bio-actieve moleculen in het bloed, met uitzondering van de menselijke en bacteriële DNA moleculen, die vrijwel ‘onverwoestbaar’ zijn. Dat proces wordt incuberen genoemd.

Lees meer