Skip to main content

L. Kunst, Arts en de ontwikkeling van een medicijn tegen psoriasis

De "drive" van Dr Kunst om patiënten te helpen met chronische psoriasis leidde tot de ontwikkeling van een medicatie. Hij heeft deze ontwikkeling gedaan in samenwerking met een apotheker in Helmond, waarbij ze de kennis toegepast hebben die verkregen en gepubliceerd is door W. Schweckendieck. 

Dr. Kunst zag de klinische waarde van dimethylfumaraat (DMF), de ontdekking van Dr. W. Schweckedieck. DMF is naar Nederland gebracht door Dr. van Dijk, maar zijn versie van het medicijn had zeer vervelende effecten op de darmen van vele patiënten. 

Daartoe ontwikkelde Dr Kunst, in samenwerking met apotheker Durlinger, een versie van een DMF pil die een slow release mechanisme had (in de huidige terminologie heet dit extended release), waarvan het gevolg was dat de irriterende stof die DMF is, slechts langzaam losgelaten en gedistribueerd wordt over het hele darmstelsel, waardoor het prikkelende effect sterk verminderd wordt en het medicijn goed verdragen wordt. Dit heeft het voordeel dat aanzienlijk meer patiënten de bij-effecten van DMF kunnen verdragen en aldus goed kunnen functioneren met een goedkoop medicijn. 

Deze versie van het medicijn is genaamd Psorinovo en wordt gemaakt en gedistribueerd door Mierlo-Hout, momenteel genaamd Infinity Pharma. Het is gebruikt om duizenden patiënten mee te behandelen met een effectiviteit van ongeveer 70% (dat wil zeggen, 70% van de patiënten heeft er baat bij en wordt deels of volledig gaaf). Meer over deze medicatie en zijn ontwikkeling kan gevonden worden op de website van Psoriasispatiënten Nederland, de officiële website van de psoriasispatiënten in Nederland.  

Dr Kunst is recent geïnterviewd door Psoriasis Magazine, de officiële publicatie van Psoriasispatiënten Nederland. Het betreffende artikel kan  hier gedownload worden. 

NB Verschillende patiënten met psoriasis zijn sindsdien ook succesvol behandeld met de autovaccinatie therapie. Dit feit maakt het voor de hand liggend dat er ook een microbiologische causale factor aanwezig kan zijn als oorzaak van psoriasis. 

 

 

 

Anamnese formulier downloaden

Hier kunt u twee vormen van het Anamnese formulier downloaden en opsturen naar Dr. Kunst. De adres gegevens kunt u vinden bij het menu Contact. 

Anamnese formulier in PDF, deze is het gemakkelijkst als u deze wilt uitprinten en invullen op papier. 

Anamese formulier in Word, deze is het gemakkelijkst als u het forumulier op uw computer wilt invullen en daarna per post of email wilt opsturen. 

Autovaccintherapie, samenvatting en literatuur

Op deze site vertellen een aantal patiënten hun ervaringen met tekst en videobeelden waaruit blijkt dat met autovaccintherapie positieve- tot zelfs spectaculaire resultaten werden bereikt bij zeer uiteenlopende “ziekten” waar de reguliere zorg geen goed antwoord op heeft. Hieronder een volledige- maar zo beknopt mogelijke- uiteenzetting. Een uitgebreide literatuurlijst toont aan dat deze therapie die in Nederland nog nieuw en dus nog niet “gevestigd” is wel degelijk stevig verankerd is in de wetenschap.

Lees meer: Autovaccintherapie, samenvatting en literatuur

Copyright © 2024 Art of Medicure. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring en de Privacy policy.